logo
VOLSOG vzw

Verbond van Oud-leerlingen School voor Sproeiondernemers Gent
info@volsog.be
 
ADAMA
Agrirecover
Boeraeve Amazone
BASF
Bayer
Certis Belchim
Beyne
BMS CertisBelchim
ckc Comatra
Corteva Delvano

demagri

Deva Fyto
Disaghor Fieldparts
FMC Globachem
Hermoo HoGent
Kreglinger Europe NV Kverneland
LEA NAC
naturalgrown Nufarm
Packo PCLT
Phybelco
Belplant
Fytolab
Protex
SANAC Syngenta
Timac Tradecorp
UPL
 

VOLSOG Actua
De presentaties van onze VOLSOG fytodag vind je terug op het blad "activiteiten".

WELKOM

VOLSOG is het Verbond van Oud-Leerlingen Rijksgewestelijke school voor Sproei Ondernemers Gent die op 13 oktober 1956 werd opgericht en nu de verkopers en gebruikers van gewas-beschermingsmiddelen groepeert en hen met technische en actuele informatie uit deze sector ondersteunt.

Lidgeld 2023

Onze vereniging “Verbond van Oud-leerlingen van de Rijksgewestelijke School voor sproeiondernemers Gent” (VOLSOG) groepeert in het Vlaams landsgedeelte de meest vooruitstrevende verkopers en gebruikers van fytofarmaceutische producten. Wij zijn het eerste en enige verbond in Vlaanderen die de belangen van de gebruikers en verkopers behartigen. Ons verbond staat onder de bescherming van de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant.
Iedereen die met de plantenbescherming te maken heeft kan lid worden door storting van 20 EURO op KBC BE28 7340 5693 0420 NIEUW rekeningnummer!!

van VOLSOG.

Steunende leden 2023

Firma’s kunnen steunend lid worden door 100 EURO te storten. Dit lidgeld geeft recht op een gratis blad publiciteit in de brochure van de Fytodag waarin de teksten van de sprekers zijn opgenomen en welke op de dag aan alle aanwezigen wordt overhandigd. Zij worden tevens in ons informatieblad voor de leden “DE SPUITKAR” elke keer vermeld als steunend lid.

 

 VOLSOG vzw| Papestraat 32 | 9160 Lokeren | info@volsog.be