logo 2012
VOLSOG
Verbond van Oud-leerlingen School voor Sproeiondernemers Gent
HOME * BESTUUR * STEUNENDE LEDEN * ACTIVITEITEN * GESCHIEDENIS * LINKS * CONTACT
ADAMA
Agrirecover
Boeraeve
Amazone
BASF
Bayer
Certis Belchim
Beyne
BMS
CertisBelchim
ckc
Comatra
Corteva
Delvano

demagri

Deva Fyto
Disaghor
Fieldparts
FMC
Globachem
Hermoo
HoGent
Kreglinger Europe NV
Kverneland
NAC
naturalgrown
Nufarm
Packo
PCLT
Phybelco
Phytofar
Fytolab
Protex
SANAC

Syngenta

Timac
Tradecorp
UPL
Agrometius
Agrirecover
Amazone
BASF
Bayer
Belchim
John Deere
Beyne
BMS
Boerave Agro Fyto
Certis
ckc
Comatra
Delvano

demagri

Deva Fyto
Disaghor
DOW
Globachem
LEA
Fytolab
Hermoo
Kverneland
NAC
Nufarm
Packo
Phytofar
Protex
PCLT
SANAC

Syngenta

Timac
Tradecorp
UPL

 

Actualiteiten en mededelingen

Pre-Ecoregeling en wat voor de loonsproeier interessant is In opvolging van de voorlichtingsvergaderingen zijn de FAQ’s aangevuld.
Veel gestelde vragen pre-ecoregelingen 2022.

Factuur loonwerkers: Wat moet er op de factuur van de loonwerkers staan?
Zie modelfactuur.

De Praktijkgids Gewasbescherming is ook beschikbaar in gedrukte vorm en zal als handboek dienen tijdens cursussen en studiemomenten over gewasbescherming.

Download de volledige brochure:  Praktijkgids Gewasbescherming (90 bladzijden)

Download de brochure:
IPM-richtlijnen-checklist februari 2022 

Download de katernen per sector:

Klik HIER voor de voorbeeldbrief die je als loonsproeier naar je klanten kan sturen i.v.m. het respecteren van de bufferzone van 1 meter langs waterlopen.

 

Bufferzone-teeltvrijezone 1 meter verduidelijking voor de loonsproeier- klik HIER

Klik HIER voor de voorbeeldbrief die je als loonsproeier naar je klanten kan sturen i.v.m. het respecteren van de bufferzone van 1 meter langs waterlopen.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft een nieuwe omzendbrief gemaakt betreffende de technische keuring van spuittoestellen.

Klik hier voor de omzendbrief.

Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in kennis te stellen van de publicatie van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen in het Belgisch Staatsblad en van zijn wijzigingen

Bekijk HIER de lijst met veelgestelde vragen i.v.m. bufferzones.

Volgende VOLSOG activiteiten:

Fytolicentie is verplicht vanaf 25 november 2015. Praktische info over je verplichtingen vind je HIER.

De presentaties van de VOSLOG fytodag en de VOLSOG studienamiddag kan je vinden op het activiteiten blad

Gebruik onderstaande link om naar de website te gaan waar je meer uitleg vindt over de fytolicentie.

fytolicentie

Om rechtstreeks naar je licentie te gaan klik op onderstaande link.

Naar aanvraag

Model voor de verklaring inzake gebruik van producten voor professioneel gebruik onder het gezag van een houder van een fytolicentie « Professioneel gebruik » of « Distributie/Voorlichting ». klik hier

 

Lijst opgebruiktermijnen GBM

Vervallen/ingetrokken GBM's

VOLSOG | Papestraat 32 | 9160 Lokeren | volsog@skynet.be