logo
VOLSOG vzw

Verbond van Oud-leerlingen School voor Sproeiondernemers Gent
info@volsog.be
 
ADAMA
Agrirecover
Boeraeve
Amazone
BASF
Bayer
Belchim
Beyne
BMS
Certis
ckc
Comatra
DOW
Delvano

demagri

Deva Fyto
Disaghor
Fieldparts
FMC
Globachem
Hermoo
HoGent
Kreglinger Europe NV
Kverneland
LEA
NAC
naturalgrown
Nufarm
Packo
PCLT
Phybelco
Phytofar
Fytolab
Protex
SANAC

Syngenta

Timac
Tradecorp
UPL

***HERNIEUW NU JE LIDMAATSCHAP VOOR 2020 door storting van 20 EURO op P.R. BE56 0000 4596 7488 van VOLSOG

WELKOM

VOLSOG is het Verbond van Oud-Leerlingen Rijksgewestelijke school voor Sproei Ondernemers Gent die op 13 oktober 1956 werd opgericht en nu de verkopers en gebruikers van gewas-beschermingsmiddelen groepeert en hen met technische en actuele informatie uit deze sector ondersteunt.

Lidgeld 2020

Onze vereniging “Verbond van Oud-leerlingen van de Rijksgewestelijke School voor sproeiondernemers Gent” (VOLSOG) groepeert in het Vlaams landsgedeelte de meest vooruitstrevende verkopers en gebruikers van fytofarmaceutische producten. Wij zijn het eerste en enige verbond in Vlaanderen die de belangen van de gebruikers en verkopers behartigen. Ons verbond staat onder de bescherming van de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant.
Iedereen die met de plantenbescherming te maken heeft kan lid worden door storting van 20 of 25(*) EURO op P.R. BE56 0000 4596 7488 van VOLSOG te Gent.

(*)Het bestuur van VOLSOG is van mening dat onze vereniging mee moet met zijn tijd. Naar aanleiding van de komende vernieuwing van de lidgelden 2020 maken we een onderscheid tussen leden die de Spuitkar en andere berichten per brief wensen te blijven ontvangen of diegenen die het enkel per e-mail wensen te ontvangen. Voor de eerste categorie (per brief) wordt een meerprijs van €5 gevraagd en komt het lidgeld op €25, voor de anderen bedraagt het lidgeld €20 (e-mailadres te sturen naar volsog@skynet.be).

Steunende leden 2020

Firma’s kunnen steunend lid worden door 100 EURO te storten. Dit lidgeld geeft recht op een gratis blad publiciteit in de brochure van de Fytodag waarin de teksten van de sprekers zijn opgenomen en welke op de dag aan alle aanwezigen wordt overhandigd. Zij worden tevens in ons informatieblad voor de leden “DE SPUITKAR” elke keer vermeld als steunend lid.

 

Volgende VOLSOG activiteit

Wil je weten wanneer, waar en waarover onze volgende activiteit of vorming doorgaat?

WORD LID van VOLSOGVOLSOG | Papestraat 32 | 9160 Lokeren | volsog@skynet.be